Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

Pneumatický dopravní systém - potrubní pošta

Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: obchod@profiterm.com
Tisk

Postup hlášení závad potrubní pošty


Objednávka servisního zásahu

Na této stránce si můžete stáhnout ve formátu PDF formulář, který slouží jako objednávka pouze pro zákazníky s uzavřenou smlouvou o dílo na provádění údržby – servisu, ostatní zákazníci jej mohou využít pouze jako přílohu ke své standardní objednávce.

Objednatel je povinen dodržet níže uvedený postup výzvy k servisnímu zásahu.

Smluvní strany výzvu považují za právoplatnou objednávku servisního zásahu.

Za prokazatelnou výzvu k servisnímu zásahu se považuje telefonická výzva objednatele a písemná výzva - objednávka doručená zhotoviteli faxem, dopisem nebo elektronickou poštou.

Následné potvrzení telefonické výzvy formou písemné výzvy - objednávky objednavatele je nezbytná podmínka k zahájení provádění prací zhotovitelem!

V písemné výzvě musí být uvedený a podepsaný oprávněný zástupce objednavatele dle platné smlouvy o dílo na provádění údržby – servisu.

Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektu a odchod z objektu bez prodlení.

Výzvu vyplňte úplně a čitelně !


Formulář ke stažení

Formát PDFServisní telefony

Vyzvat k servisnímu zásahu je možno v pracovní dny, pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hod.

Servisní telefon pro potrubní poštu: +420 723 743 428
Fax kancelář: +420 595 222 100
E-mail: servis@profiterm.com