Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

Pneumatický dopravní systém - potrubní pošta

Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: obchod@profiterm.com
Tisk

Potrubní pošta v Příbrami


Oblastní nemocnice v Příbrami řeší donášku vzorků do laboratoří potrubní poštou

Nemocnice Příbram V nemocnici je v souvislosti s léčbou pacientů prováděno mnoho činností, k nimž patří i doprava vzorků do laboratoří, přeprava různých dokumentů, léků a jiných materiálů v rámci jednotlivých zdravotnických pracovišť.

Tyto činnosti běžně zajišťuji kvalifikovaní pracovníci, což jim znemožňuje provádět jiné, důležitější činnosti – tráví tak spoustu času „běháním“ po nemocnici s různými materiály.

Většina nemocnic u nás i v zahraničí je vybavena potrubní poštou, která plně nahrazuje a automatizuje tyto rutinní činnosti a výrazně tak přispívá ke zvýšení kvality poskytované péče.

Oblastní nemocnice v Příbrami patří rovněž k těmto zařízením, kde byly tyto činnosti zautomatizovány a nyní je přeprava vzorků a jiných materiálů zajišťována automaticky potrubní poštou.

Potrubní poštou jsou denně mezi jednotlivými pracovišti nemocnice přepravovány stovky vzorků, což nahrazuje práci velkého množství zdravotnického personálu! Díky této technologii nemusí nikdo běhat po nemocnici se zásilkami a všichni se tak mohou efektivněji věnovat práci na oddělení (zařízení ušetří denně desítky hodin času stráveného odnáškou vzorků mnohdy i na stovky metrů vzdálená pracoviště).

Rychlost doručení vzorků má rovněž zásadní vliv na kvalitu poskytované péče. Vzorky jsou doručeny k analýze do laboratoří cca do jedné minuty což umožňuje mnohem rychlejší dostupnost výsledků na oddělení a tímto urychlí rozhodování lékařů o dalším postupu léčby.

Nemocnice v Příbrami využívá potrubní poštu již cca 4 roky. Podařilo se jí postupně implementovat v rámci jednotlivých rekonstrukcí a úprav objektů a nyní je tato technologie využívána na 28 stávajících pracovištích, mezi kterými denně přepraví cca 500 zásilek!

Instalované zařízení je plně automatizované, přepravní pouzdra jsou naprogramována a jsou posílána automaticky na základě informace z čipu – všechny údaje o potrubní poště jsou evidovány ve vizualizačním software, který umožní kdykoli i zpětně vyhledat jakoukoli zásilku včetně detailů přepravy.

Ing. Kamil Petruška
vedoucí manažer obchodu/senior sales manager