Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

Pneumatický dopravní systém - potrubní pošta

Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: obchod@profiterm.com
Tisk

Vítejte na stránce o potrubní poště


Potrubní pošta společnosti ®PROFITERM

stanice

je moderní a v současné době hojně využívaný pneumatický dopravní systém, převážně ve zdravotnictví, lékárnách, průmyslových podnicích, supermarketech, peněžních ústavech a všude tam, kde je potřeba vzorky, léky, výrobky, dokumenty, peníze apod. přepravovat mezi objekty na různé vzdálenosti v budovách, nadzemí, podzemí, v kolektorech..


Jaký je přínos potrubní pošty ?

  • Rychlá přeprava různých materiálů a vzorků mezi pracovišti.
  • Úspora času a práce zaměstnanců, nákladů na logistiku.
  • Zefektivnění a centralizace laboratoří.
  • Zvýšení kvality procesů, vyhodnocování a evidence.
  • Nízké počáteční náklady a rychlá návratnost investice.
  • Bezpečná přeprava s počítačovým dohledem.

Jak a kam lze potrubní poštu instalovat ?

Celý pneumatický dopravní systém potrubní pošty je modulární a je možno jej instalovat do nových i stávajících objektů a venkovních areálů. Můžete jej realizovat např. po etapách popř. po jednotlivých odděleních tak, aby se nenarušil chod podniku nebo nemocnice.
Naše společnost ®PROFITERM se svými bohatými zkušenostmi s potrubní poštou světového výrobce firmy Sumetzberger (Vídeň, Rakousko), Vám ráda přiblíží možnosti instalace a jejího začlenění do stávajících i nově budovaných či plánovaných objektů.