Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

Pneumatický dopravní systém - potrubní pošta

Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: obchod@profiterm.com
Tisk

Charitativní projekty skupiny ®PROFITERM


Neziskové a charitativní projekty

®PROFITERM podporuje dlouhodobě neziskové a charitativní projekty.
®PROFITERM podporuje projekt „adopce na dálku“ - vzdělávání dětí v rozvojových zemích, dětský fond UNICEF, tělesně postižené spoluobčany, podporuje ekologické aktivity v oblasti udržitelného rozvoje, přispívá na ochranu ohrožených zvířat, sponzoruje sport a volnočasové aktivity dětí i dospělých.


Společnost PROFITERM se stala přispěvatelem na projekt Babybox.


Od roku 2014 se skupina ®PROFITERM nově zapojila jako pravidelný dárce do projektů DOBRÝ ANDĚL a LÉKAŘI BEZ HRANIC.

Dobrý anděl

Jsem Dobrý anděl a pravidelně pomáhám rodinám s dětmi, které se vlivem vážného onemocnění dostaly do finanční tísně. I drobné finanční příspěvky mohou těmto rodinám pomoci překonat velmi těžké období. Zažijte také radost z dávání - staňte se Dobrým andělem.


Lékaři bez hranic

Podporujeme Lékaře bez hranic / Médecins Sans Frontieres (MSF) - mezinárodní humanitární organizaci, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Lékaři bez hranic mají aktuálně na misi více než 2 500 mezinárodních a 25 000 místních spolupracovníků, kteří poskytují zdravotnickou pomoc ve zhruba 65 zemích světa.