Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

Pneumatický dopravní systém - potrubní pošta

Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: obchod@profiterm.com
Tisk

Nemocnice v Kolíně využívá potrubní poštu


V Kolíně posílají vzorky potrubní poštou

Nemocnice Kolín Oblastní Nemocnice v Kolíně využívá systém potrubní pošty Sumetzberger cca 2 roky (typ Power Control). Tento systém je vybavený v nejvyšším dostupném standardu a patří tudíž k nejmodernějším zařízením v republice.

Biologické vzorky jsou z jednotlivých pracovišť posílány ve speciálních pouzdrech do laboratoře, kde jsou bezobslužně a zcela automaticky vyloženy. Stanice v laboratoři je vybavena zařízením pro automatickou vykládku vzorků, což minimalizuje prostorové nároky na samotné zařízení a skladování pouzder, eliminuje riziko přenosu infekcí při manipulaci s pouzdry a nezatěžuje tak personál laboratoře.

Nemocnice Kolín Systém potrubní pošty obsahuje plnou registraci transportů (včetně konkrétních odesílatelů i příjemců zásilky) prostřednictvím RFID technologie tzn. všechny transporty jsou detailně evidovány v SW databázi, což umožňuje využívání potrubní pošty pro transport přísně evidovaných materiálů (krve, léků apod..).

Ing. Kamil Petruška
vedoucí manažer obchodu/senior sales manager