Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

Pneumatický dopravní systém - potrubní pošta

Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: obchod@profiterm.com
Tisk

Nemocnice v Táboře má naši potrubní poštu


Táborská nemocnice používá naši potrubní poštu.

Dne 30.07.2014 byl zahájen provoz potrubní pošty v Nemocnici Tábor, a.s.. Jedná se o první trasu, která spojuje západní křídlo pavilonu chirurgických oborů s centrálními laboratořemi a ústavní lékárnou. Potrubní pošta není ve světě techniky žádnou novinkou, ale táborské nemocnici jako první mezi nemocnicemi v Jihočeském kraji, začne pomáhat s přepravou laboratorního materiálu, léků i dokumentů

Významně tím zrychlují proces diagnostiky, kdy například odebrané vzorky se dostanou během jedné minuty z oddělení přímo k příjmu centrálních laboratoří. Podobné je to i s léky, které potřebuje pacient a nejsou momentálně k dispozici přímo na lůžkové stanici, a tak je dokáže potrubní pošta dopravit opět do jedné minuty z ústavní lékárny.

Zatím se první trasou potrubní pošty přepraví kolem 50 zásilek denně. V budoucnosti to odhadujeme na 800 zásilek denně.

Níže uvádíme odkazy, které o této novince realizované naší firmou PROFITERM PROTECH informují.

Ing. Kamil Petruška
vedoucí manažer obchodu/senior sales manager