Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

Pneumatický dopravní systém - potrubní pošta

Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: obchod@profiterm.com
Tisk

FN Plzeň má naši potrubní poštu


říjen 2014

Automatická linka zlepší a zrychlí práci laboratoří FN Plzeň

Jedno z nejmodernějších vybavení laboratoří v ČR získala pro svůj Ústav klinické biochemie a hematologie fakultní nemocnice v Plzni. Automatická linka, která dokáže za hodinu provést i několik tisíc různých testů krve, moči, míšního moku a dalších biologických vzorků, urychlí a zlepší práci laboratoře.

Níže uvádíme odkazy, které o této novince realizované naší firmou PROFITERM PROTECH informují.


červen 2014

Potrubní pošta FN Plzeň přepraví tisíce vzorků

Potrubní pošta FN Plzeň

Naše firma realizovala nový systém potrubní pošty v lochotínském areálu plzeňské fakultní nemocnice. Potrubím spojujícím všechny objekty začnou zdravotníci v nejbližších týdnech posílat do nemocničních laboratoří vzorky krve, moči ad.

Největší přínos pro nemocnici je ve zrychlení transportu materiálu do laboratoří. Zatím musí zkumavky se vzorky nosit lidé, to ale ze zdálenějších míst trvá i půl hodiny. A zrychlení to je podstané. Pouzdra jezdí potrubím rychlostí čtyři až šest metrů za sekundu a i z nejvzdálenějšího očního oddělení, jsou v laboratoři zhruba za dvě minuty.

V celé nemocnici je 74 stanic, odkud je možné zásilky posílat a přijímat, a dvě stanice s automatickým vykládáním vzorků.

Potrubní pošta FN Plzeň

Naši potrubní poštu využívá v České republice řada nemocnic.
Ta plzeňská je ale v tuhle chvíli nejmodernější a také největší z hlediska rozsahu a samotné dimenze potrubí, která se používá až v posledních dvou třech letech, je to největší technologie v České republice.

Níže uvádíme odkazy, které o této novince realizované naší firmou PROFITERM PROTECH informují.

Ing. Kamil Petruška
vedoucí manažer obchodu/senior sales manager