Potrubní pošta v češtině Potrubná pošta po slovensky Polski
Wyłączne przedstawicielstwo systemów poczty pneumatycznej Sumetzberger

Pneumatický dopravní systém - potrubní pošta

Skupina ®PROFITERM

  • Telefon: +420 595 222 111
  • Fax: +420 595 222 100
  • E-mail: obchod@profiterm.com
Tisk

Potrubní pošta ve FN Olomouc


Realizujeme rozsáhlou a velmi moderní potrubní poštu ve Fakultní nemocnici v Olomouci

V roce 2015 naše společnosti PROFITERM PROTECH a PROFITERM PROCZECH započaly s realizací potrubní pošty ve Fakultní nemocnici v Olomouci, jejíž areál má pro představu rozlohu tři desítky hektarů a samotná potrubní pošta zasahuje do cca 20 objektů!

Jedná se tedy o velmi rozsáhlou a složitou realizaci, kde délka instalovaných tras potrubí čítá cca 13 kilometrů (je použito potrubí s průměrem 160 mm). I přesto, že je tato realizace velmi rozsáhlá a zasahuje do většiny objektů nemocnice, neomezuje její vlastní chod.

Potrubní pošta má za úkol zefektivnit a hlavně zrychlit přepravu biologických vzorků do laboratoří, léků a v neposlední řadě také dokumentaci v rámci jednotlivých pracovišť nemocnice.

Zásilky budou transportovány ve speciálních pouzdrech, která budou opatřena paměťovými čipy pro jejich lepší kontrolu a evidenci. Nový objekt moderní centrály, nebo mnohými nazývané „srdce“ potrubní pošty, je již nyní vybudován na ploše mezi 3. Interní klinikou a klinikami onkologie a plicních nemocí. Při krásném počasí si můžete dopřát chvilku odpočinku přímo na samotném vršku tohoto objektu, kde bude zbudováno posezení pro veřejnost.

Potrubní pošta ve FN Olomouc bude v současnosti nejmodernější a nejrozsáhlejší realizací v dimenzi potrubí 160 mm ve střední Evropě. Zahájení provozu potrubní pošty je předpokládáno koncem tohoto roku.

Fotogalerie z FN Olomouc

Po kliknutí se zobrazí zvětšenina.

Potrubní pošta ve FN Olomouc Potrubní pošta ve FN Olomouc Potrubní pošta ve FN Olomouc Potrubní pošta ve FN Olomouc Potrubní pošta ve FN Olomouc Potrubní pošta ve FN Olomouc

Další odkaz na článek o potrubní poště ve FN Olomouc